Tag Archives: piperøyking

Pipetobakk – en innføring

Pipetobakk er som tidligere nevnt et stort emne, og antallet tobakker på markedet er nesten endeløst. Imidlertid lages alle pipetobakker av noen få hovedtyper tobakk, og disse skal omtales i denne artikkelen. Til slutt skal vi snakke litt om forskjellige … Continue reading

Share
Posted in Piper | Tagged , , | Leave a comment

Piperøyking for novisen – en guide!

Det vil kommer en rekke artikler om piper og piperøyking her på sigarprat de kommende dagene. Hovedvekten for oss i Augusto Cigars – også når det gjelder innholdet på sigarprat –  vil alltid være på sigarer, men siden vi i … Continue reading

Share
Posted in Piper | Tagged , , , | Leave a comment